Informacja o zmianie kwoty środków finansowych przyznanych Spółce.

21.03.2013 godz. 06:04

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 7/2013 z dnia 28.02.2013 r. Zarząd Vivid Games SA informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym Decyzji Nr 51/2013 Komisji Odwoławczej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 20.03.2013 r. wydanej w związku z Decyzją Nr 5/2013 Komisji Odwoławczej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 29.01.2013 r.

Otrzymana w dniu dzisiejszym Decyzja zmienia wartość przyznanych Spółce środków z 2.862.500 PLN (przyznanych poprzednią Decyzją) na kwotę w wysokości 901.500 PLN. Dla przypomnienia została ona przyznana tytułem dofinansowania realizacji projektu "V-TECH ENGINE 2 - multiplatformowa technologia do produkcji gier i aplikacji" w ramach Konkursu INNOTECH, ścieżka HiTech. Powodem takiej korekty jest przekroczenie przez Emitenta poziomu 200.000 EUR dla fazy działań przygotowujących wyniki badań do wdrożenia.

Vivid Games informuje, że dofinansowanie na niższym poziomie zmniejszy zakres prac przewidzianych pierwotnie do wykonania, natomiast całość planowanego projektu, czyli jego kluczowe etapy zostaną spełnione. Najprawdopodobniej, dzięki mniejszemu, ale wystarczającemu zakresowi działań możliwe będzie zrealizowanie tego projektu w terminie krótszym niż zakładany, a tym samym wcześniejsze rozpoczęcie realizacji produkcji gier już na technologii V-TECH 2 ENGINE.

Środki finansowe będą przekazane Spółce na podstawie umowy.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT