Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vivid Games S.A. w dniu 3 października 2012 r.

04.10.2012 godz. 07:39

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: "Spółka" ) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbyło się w dniu 3 października 2012 roku.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT