Strategia Spółki na rok 2015 i kolejne lata.

16.03.2015 godz. 16:00

Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości Strategię Spółki na rok 2015 i kolejne lata. Spółka realizować będzie strategię, której najistotniejsze elementy to:

• Produkcja i publikacja zaawansowanych gier mobilnych w modelu Free2Play (premiery gier Street Fighting i Real Casino w 2016 r.)
• Program publikacji gier zewnętrznych
• Uruchomienie innowacyjnej w skali światowej platformy mobilnego e-sportu
• Zwiększenie nakładów na B+R i rozwój autorskich technologii
• Rozwój współpracy ze strategicznymi partnerami
• Zwiększenie obecności i przychodów z rynków azjatyckich
• Rozwój poprzez fuzje i przejęcia oraz inwestycje w IP
• Zmiany w Corporate Governance Realizacja strategii pozwoli na ugruntowanie pozycji Vivid Games S.A. w światowej czołówce developerów gier mobilnych.

Skupienie na ekspansji w kierunku rynków azjatyckich oraz poszerzenie portfolio oferowanych produktów znacząco zwiększą liczbę użytkowników gier, co przełoży się bezpośrednio na przychody ze sprzedaży.

Działalność badawczo-rozwojowa skupi się na rozwoju autorskich technologii i analizie danych, dzięki czemu realizowane projekty będą dostosowane do oczekiwań graczy i rynku.

W celu poprawy płynności, zwiększenia przejrzystości i zaufania inwestorów, spółka planuje do końca 2015 r. przeniesienie notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT