Informacja o przyznaniu Spółce środków finansowych.

28.02.2013 godz. 11:37

Zarzad Vivd Games SA informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym Decyzji Nr 5/2013 Komisji Odwoławczej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 29.01.2013 w sprawie przyznania Spółce środków finansowych w wysokości 2.862.500 PLN. Środki zostały przyznane Emitentowi tytułem dofinansowania realizjacji projektu "V-TECH ENGINE 2 - multiplatformowa technologia do produkcji gier i aplikacji" w ramach Konkursu INNOTECH, ścieżka HiTech. Środki finansowe będą przekazane Spółce na podstawie umowy. Przyznanie tego dofinansowania ma bardzo duże znaczenie dla realizacji strategii Vivd Games SA w obszarze planowanych na 2013 rok prac rozwojowych nad autorską technologią V-TECH ENGINE 2. Otrzymanie środków w podanej kwocie pozwoli na intensyfiację tych działań. Projekty tworzone przez Vivid Games SA powstają w środowisku V-TECH ENGINE, technologi obejmującej swoim zakresem wszystkie obszary produkcji gier i aplikacji mobilnych, której użycie skraca czas produkcji gier, wpływa na osiągnięcie lepszych efektów wizualnych, a w efekcie wyższą jakość finalną produktu.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu


POWRÓT