Raport nr 6/2016

01.02.2016 godz. 08:55

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z realizacją umowy z chińskim wydawcą gier – firmą Beijing Autothink Technology, o zawarciu której Emitent informował Raportem Bieżącym nr 11/2015 z dnia 25 marca 2015, gra Real BoxingTM została udostępniona na 12 nowych platformach wydawniczych dostępnych na terenie Chin, Tajwanu, Hongkongu i Makao. W ocenie Zarządu Spółki dystrybucja Real BoxingTM w Azji może mieć znaczący wpływ na przychody Emitenta w kolejnych okresach.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT