Informacja o przyznaniu Spółce środków finansowych.

15.04.2014 godz. 08:19

Zarząd Vivid Games S.A. otrzymał wczoraj informację przekazaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z dnia 10.04.2014 r. w sprawie przyznania Spółce środków finansowych w wysokości 3.361.694,07 złotych. Kwota została przyznana Emitentowi tytułem dofinansowania realizacji projektu "Silnik międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego wspierający fotorealistyczne gry mobilne" w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Wsparcie projektów celowych". Środki finansowe będą przekazane Spółce na podstawie umowy. Wartość dofinansowania ma istotne znaczenie dla Spółki, w rozumieniu § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu


POWRÓT