Wprowadzenie do sprzedaży gry Real Boxing 2 Creed™.

19.11.2015 godz. 08:01

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z raportem nr 57/2015 do sprzedaży w sklepach Apple App Store oraz Google Play trafiła gra Real Boxing 2 Creed™.

Real Boxing 2 Creed™ to stworzona w modelu free-to-play kontynuacja flagowego produktu Spółki. W grze wykorzystane zostały postaci z filmu “Creed”, w tym główny bohater Adonis Johnson oraz Rocky Balboa.

W opinii Zarządu publikacja gry będzie miała istotny wpływ na wynik finansowy Spółki.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT