Zawarcie istotnej umowy dotyczącej gry REAL BOXING.

13.02.2013 godz. 18:06

Zarząd Vivid Games S.A. informuje, iż w dniu 13.02.2013 roku podpisał umowę z Sony Computer Entertainment Europe Limited, w przedmiocie produkcji i dystrybucji gry Real Boxing na konsolę przenośną Sony PlayStation Vita. W ramach zawartej umowy, Emitent będzie miał możliwość dystrybucji tej gry poprzez PlayStation Store. Publikacja gry Real Boxing przewidziana jest na III kwartał bieżącego roku. Zdaniem Zarządu Emitenta umowa ta ma istotne znaczenie z uwagi na przedmiot, tj. spodziewany wpływ na wyniki finansowe Vivid Games oraz realizację strategii firmy, tj. eksploatację marki Real Boxing na kolejnych platformach sprzętowych. Przychody z tytułu sprzedaży gry wydanych w oparciu o zawartą umowę będą mieć wpływ na przychody ze sprzedaży Emitenta w 2013 roku.

Oficjalna strona gry REAL BOXING: http://www.realboxinggame.com

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT