Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2012.

05.07.2012 godz. 16:43

Zarząd Vivid Games S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku.
Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE:
- raport za II kwartał 2012 - w dniu 14 sierpnia 2012
- raport za III kwartał 2012 - w dniu 14 listopada 2012

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego.

Podstawa prawna

§ 6 ust. 14. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT