Zawarcie umowy licencyjnej z Metro-Goldwyn-Mayer Inc. na wykorzystanie marki „Rocky” w grze Real Boxing 2.

22.09.2015 godz. 16:05

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”; „Emitent”) informuje, iż w dniu 22.09.2015 roku podpisał umowę licencyjną z MGM Interactive, spółką zależną Metro-Goldwyn-Mayer Inc., w przedmiocie wykorzystania w grze Real Boxing 2 określonych postaci oraz innych materiałów z nadchodzącego filmu „Creed”, którego produkcją zajmują się Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Warner Bros. Pictures i New Line Cinema oraz z popularnej serii filmów bokserskich „Rocky”.

Umowa dotyczy praw do filmu „CREED” (planowana premiera kinowa 25 listopada 2015), oraz wszystkich produkcji z serii „ROCKY” tj. „ROCKY” (1976), „ROCKY II” (1979), „ROCKY III” (1982), „ROCKY IV” (1985), „ROCKY V” (1990) i „ROCKY BALBOA” (2006).

W ocenie Zarządu wykorzystanie marek „Rocky” i „Creed” w grze Real Boxing 2 może wpłynąć na przychody osiągane przez Emitenta.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT