Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

08.09.2015 godz. 16:32

Podstawa prawna

§ 3 ust 2 pkt. 5b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Roy Huppert - Członek Zarządu
Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT