Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

29.01.2016 godz. 13:05

Zarząd Emitenta informuje, że raporty okresowe przekazywane w 2016 roku, będą publikowane w następujących terminach:

a) Raporty kwartalne:
raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 15 lutego 2016 r.
raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 11 maja 2016 r.
raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 10 sierpnia 2016 r.
raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 10 listopada 2016 r.

b) Raporty roczne:
raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2015 rok – 8 kwietnia 2016 r.

c) Raporty miesięczne:
Zarząd zdecydował o niepublikowaniu w całym roku 2016 raportów miesięcznych. W związku z tym wszelkie informacje, które miałyby zostać przekazane w raportach miesięcznych, będą przekazywane w formie raportów bieżących EBI lub ESPI niezwłocznie po ich wystąpieniu. Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

Podstawa prawna

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT