Powołanie Spółki zależnej.

26.02.2015 godz. 15:14

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 26 lutego 2015 roku powołana została spółka zależna Emitenta pod firmą Vivid Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, w pełni pokrytym przez Emitenta, który objął 100% udziałów. Do Zarządu Spółki powołani zostali Jarosław Wojczakowski jako Prezes Zarządu oraz Roy Huppert jako Wiceprezes Zarządu. Spółka realizować będzie zadania powiązane z działalnością Emitenta.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT