Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

05.08.2016 godz. 18:39

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent") informuję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji raportu, tj. z dnia 10 sierpnia 2016 roku na nowy termin publikacji raportu, tj. na dzień 16 sierpnia 2016 roku.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT