Informacja o dalszym trwaniu procedury przeniesienia notowań na główny parkiet GPW.

30.06.2016 godz. 06:07

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że postępowanie administracyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego (“KNF”) związane z zatwierdzeniem prospektu Spółki wszczęte na podstawie wniosku Emitenta złożonego w Urzędzie KNF 31.12.2015 roku jest w toku. Emitent pierwotnie zakładał zatwierdzenia prospektu przez KNF do końca I półrocza 2016 roku, a obecnie oczekuje na uwagi KNF po przekazaniu IV rundy odpowiedzi.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT