Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

19.06.2015 godz. 17:18

Zarząd Vivid Games S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu odbytym w dniu 18 czerwca 2015 r. w Warszawie wybrała pana Piotra Szczeszka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT