Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

30.10.2014 godz. 16:20

Zarząd Emitenta podjął dzisiaj, tj. 30 października 2014 r. podjął Uchwałę nr 2 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki Vivid Games S.A., w drodze emisji akcji serii C. Podwyższenie zostanie dokonane w ramach realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje treść podjętych dzisiaj uchwał.

Podstawa prawna

§ 3 ust 2 pkt. 5b Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT