Powołanie Członka Zarządu oraz Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Vivid Games S.A.

12.09.2014 godz. 13:51

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”), niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 12 września 2014 r. w Warszawie, podjęła uchwały dotyczące powołania do Zarządu Spółki jako Członka Zarządu pana Roya Hupperta oraz wyboru na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pana Marcina Duszyńskiego.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Koscielny - Prezes Zarzadu


POWRÓT