Rozwiązanie umów istotnych zawartych między podmiotami w grupie.

02.06.2015 godz. 21:38

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że umowy istotne zawarte 30.04.2015 r. pomiędzy podmiotami w grupie, o zawarciu których Emitent informował w dniu 30.04.2015 r. raportem bieżącym nr 19/2015 oraz w dniu 3.04.2015 r. raportem bieżącym nr 12/2015 zostały rozwiązane w związku z niespełnieniem się przesłanki uzasadniającej ich zawarcie.

Podstawa prawna

§ 3 ust.2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT