Informacja dotycząca wykorzystania środków z emisji akcji serii B oraz strategia działania na rok 2013.Informacja dotycząca wykorzystania środków z emisji akcji serii B oraz strategia działania na rok 2013. Zarząd Emitenta informuje, iż środki o wartośc

09.01.2013 godz. 13:24

Zarząd Emitenta informuje, iż środki o wartości 2,99 mln PLN pozyskane w drodze z oferty prywatnej akcji serii B wykorzystane zostały w kwocie 2,24 mln PLN wykorzystane dotychczas w następujący sposób:

- ZWIĘKSZENIE LICZBY PRACOWNIKÓW - 1,4 mln PLN
- ZAKUP SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA - 0,33 mln PLN
- PROMOCJA - 0,31 mln PLN
- ROZWÓJ TECHNOLOGII I ZAKUP LICENCJI - 0,2 mln PLN

Jednocześnie Emitent informuje, że w toku realizacji strategii rozwoju przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 24.05.2012 r. działania zmierzające do realizacji tej strategii, jakie zamierza podejmować w 2013 r. mające będą następujące:

- KONCENTRACJA NA PRODUKCJI WYSOKOPROFILOWYCH GIER MOBILNYCH
- SKUPIENIE NA BUDOWIE PARTNERSTW STRATEGICZNYCH
- INTENSYFIKACJA PRAC ROZWOJOWYCH NAD AUTORSKĄ TECHNOLOGIĄ V-TECH
- ZWIĘKSZENIE SKALI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH (PROMOCJA GIER I SPÓŁKI, ZWIĘKSZENIE EKSPOZYCJI NA TARGACH, LICENCJE, KAMPANIE MARKETINGOWE)

Podstawa prawna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku z poźn. zm. pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"; oraz § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT