Rejestracja przez Sąd Rejestrowy połączenia Vivid Games S.A. i BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

04.04.2016 godz. 17:40

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 4 kwietnia 2016 Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o rejestracji połączenia Spółki z BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "BOTE"). Połączenie spółek nastąpiło zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 oraz 517 i nast. Kodeksu spółek handlowych tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej (BOTE) na Spółkę przejmującą (Emitent). Połączenie odbyło się w drodze przejęcia spółki zależnej (BOTE) przez spółkę dominującą (Emitent). Połączenie spółek nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia opublikowanym jako załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 58/2015 w dniu 10 listopada 2015 r.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT