Wprowadzenie do sprzedaży aktualizacji do gry Real Boxing 2.

31.03.2016 godz. 17:40

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że zgodnie z zapowiedzią zawartą w raporcie nr 57/2015 do sprzedaży w kanale Google Play trafiła aktualizacja gry Real Boxing 2 Creed™ zmieniająca jej nazwę na Real Boxing 2 Rocky™.

Aktualizacja gry wprowadza klasyczne pojedynki, pozwalające graczom walczyć jako Rocky w legendarnych starciach przeciwko Apollo Creedowi, Clubberowi Langowi, czy Ivanowi Drago.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT