Oświadczenie Zarządu Vivid Games S.A.

30.04.2015 godz. 17:50

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że nie zdecydował się na przydział akcji w prywatnej emisji akcji. Pomimo deklaracji popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych, w ocenie Zarządu oferowana przez nich cena nie odzwierciedla faktycznej wartości Spółki i potencjału jej wzrostu.
Sprzedaż akcji ze zbyt dużym dyskontem w stosunku do bieżącej wyceny Vivid Games S.A. nie ma w ocenie Zarządu uzasadnienia ekonomicznego i byłaby sprzeczna z interesem Spółki i jej obecnych akcjonariuszy.
Plany strategiczne Emitenta będą finansowane z bieżącej działalności i posiadanych środków własnych.

Podstawa prawna

§ 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT