Powołanie z udziałem Emitenta spółki celowej.

02.07.2013 godz. 09:46

Zarząd Vivid Games S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 01.07.2013 r. na podstawie aktu notarialnego zawiązana została spółka celowa pod firmą Vivid Games Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo Akcyjna z kapitałem zakładowym 100.000 PLN, w której Emitent - Vivid Games S.A. objęła 34,8% udziału. Pozostałymi akcjonariuszami w spółce celowej zostały podmioty: Platige Image S.A (40,0% udziału) i GPV I Spółka z o.o. komandytowo akcyjna (25,2% udziału). Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Bydgoszczy będzie działała w charakterze spółki celowej, powołanej do produkcji zaawansowanej wizualnie i technologicznie gry mobilnej wysokiej jakości. W projekcie tym czołowe w Polsce studio animacji w Polsce Platige Image S.A. będzie odpowiedzialne za koncepcję wizualną i produkcję materiałów graficznych, natomiast Vivid Games S.A. odpowiedzialne będzie za kompleksowe przygotowanie gry. Działalność powołanej spółki celowej wpisuje się w strategię działalności Vivid Games S.A - poza tym, co już zostało przekazane w poprzednich raportach Emitent będzie wyłącznym wydawcą gry na świecie. Premiera gry zaplanowana została na I kwartał 2014 roku, poprzedzi ją kampania promocyjna której otwarcie planowane jest na sierpień bieżącego roku. Według planu gra będzie w jednym czasie dostępna na wszystkie najważniejsze systemy mobilne.

Podstawa prawna

par.3 ust 2ppkt 2) Zał 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT