Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.06.2013 r.

28.06.2013 godz. 14:18

Zarząd Vivid Games S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28.06.2013 r.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT