Powołanie członka Rady Nadzorczej.

16.04.2015 godz. 17:08

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent”) informuje, że w związku z podjętymi wczoraj (tj. 15 kwietnia 2015 roku) uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki został zmieniony dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki. W związku z rezygnacją pana Marka Borzestowskiego, złożoną Spółce 14 kwietnia 2015 r. (Raport bieżący nr 14/2015), do składu Rady Nadzorczej powołano uchwałą ZWZA Pana Szymona Skiendzielewskiego. W wyniku dokonanych zmian skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

1. Marcin Duszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Paul Bragiel - Członek Rady Nadzorczej
3. Tomasz Muchalski - Członek Rady Nadzorczej
4. Piotr Szczeszek - Członek Rady Nadzorczej
5. Szymon Skiendzielewski - Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT