Zawarcie umowy na promocję gry Real Boxing.

17.06.2013 godz. 07:54

Zarząd Vivid Games S.A. informuje o zawarciu w dniu 17 czerwca 2013 r. umowy ze spółką ProSiebenSat.1 Games GmbH z siedzibą w Niemczech, której przedmiotem jest przygotowanie oraz realizacja kampanii promocyjnej gry Real Boxing w specjalnej wersji "RAN Real Boxing by Felix Strum" na terytorium Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Umowa zawarta została na 2 lata z możliwością przedłużenia. Gra Real Boxing promowana będzie w formie reklam w trakcie gal bokserskich "Felix Strum Fight Night" transmitowanych w telewizjach oraz kanałach medialnych i społecznościowych należących do grupy Pro Sieben Sat.1, która jest jedną z największych komercyjnych stacji telewizyjnych w Niemczech. Umowa jest istotna ze względu na zaangażowanie przez Partnera znacznych nakładów w kampanię promocyjną. Rynek niemiecki jest jednym z największych rynków sprzedaży produktów Spółki.

Podstawa prawna

Par. 3 ust 2. Pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu AS.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT