Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2014 r.

01.07.2014 godz. 13:20

Zarząd Vivid Games S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2014 r.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT