Rezygnacja z zawarcia umowy o dofinansowanie.

17.06.2013 godz. 06:02

Zarząd Vivid Games S.A. informuje, że podjęto w dniu dzisiejszym decyzję o nie zawieraniu umowy przekazania środków przyznanych Spółce na dofinansowanie realizacji projektu "V-TECH ENGINE 2 - multiplatformowa technologia do produkcji gier i aplikacji". Powodem takiej decyzji jest zmniejszenie przez decydenta wartości przyznanych środków z ok. 3 mln do ok. 1 mln, o czym Emitent informował w raportach bieżących 07/2013 i 09/2013 z marca br. Środki miały zostać przeznaczone na rozwój autorskiej technologii V-TECH ENGINE 2 w szerokim zakresie platform wraz z komercjalizacją projektu, co przy zmniejszeniu dofinansowania do poziomu ok. 30% szacowanej wartości całego projektu wymagałoby zaangażowania zbyt dużych środków własnych Spółki. Zakres prac nad technologią V-TECH 2 zostanie znacznie zmniejszony, a prace dzięki mniejszym nakładom finansowym kontynuowane będą we własnym zakresie lub z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Produkcja aktualnych i przyszłych tytułów odbywać się będzie na "silniku" Unreal Engine 3, lub technologii V-TECH.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu


POWRÓT