Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015.

07.03.2016 godz. 16:48

Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2016 roku informuje, iż zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji raportu rocznego, tj. z dnia 8 kwietnia 2016 roku na nowy termin publikacji raportu rocznego, tj. na dzień 10 marca 2016 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych pozostają bez zmian. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

W celu zapewnienia pełnej transparentności Zarząd Emitenta informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą publikowane w poniższych terminach.

Raporty kwartalne:

raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 11 maja 2016 r.

raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 10 sierpnia 2016 r.

raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 10 listopada 2016 r.

Raport roczny: ­

– Raport okresowy roczny za 2015 rok ­– 10 marca 2016 roku.

Podstawa prawna

§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT