Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki Vivid Games S.A.

15.04.2015 godz. 17:50

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”; "Spółka") informuje, że otrzymał wczoraj (tj. 14 kwietnia 2015 roku) rezygnację Pana Marka Borzestowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT