Rozpoczęcie dystrybucji Real Boxing w nowych kanałach sprzedaży Android.

13.04.2015 godz. 08:44

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”; „Spółka”) informuje, że dzięki zawartej z firmą Flexion umowie Real Boxing będzie dystrybuowany w alternatywnych kanałach dystrybucji Android. W najbliższym czasie trafi do 9 sklepów, m.in. Yandex, Opera i Samsung Galaxy Apps.
Dystrybucja Real Boxing za pośrednictwem nowych kanałów może mieć znaczący wpływ na przychody ze sprzedaży w kolejnych okresach.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT