Wprowadzenie gry Gyro+ do sprzedaży w platformie Apple AppStore

25.10.2012 godz. 08:34

Zarząd VIVID GAMES S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2012 r. do sprzedaży w platformie Apple AppStore trafiła gra Gyro+ . Gra dostępna jest również w sklepie Google Play oraz Amazon. Gyro+ to pierwsza gra, którą Spółka publikuje w modelu wydawcy, jej pomysłodawcą jest Submachine Studios. Dystrybuowanie produkcji niezależnych twórców i innych studiów developerskich jest elementem strategii rozwoju Spółki przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezez Zarządu


POWRÓT