Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

23.01.2015 godz. 16:06

Zarząd Emitenta informuje, że raporty okresowe przekazywane w 2015 roku, będą publikowane w następujących terminach:

a) Raporty kwartalne:
raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 12 lutego 2015 r.
raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 13 maja 2015 r.
raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 12 sierpnia 2015 r.
raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 12 listopada 2015 r.
(raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 11 lutego 2016 r.)

b) Raporty roczne:
raport roczny (jednostkowy) za 2014 rok – 16 marca 2015 r.

c) Raporty miesięczne: 
Zarząd zdecydował o niepublikowaniu w całym roku 2015 raportów miesięcznych. W związku z tym wszelkie informacje, które miałyby zostać przekazane w raportach miesięcznych, będą przekazywane w formie raportów bieżących EBI lub ESPI niezwłocznie po ich wystąpieniu.
Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

Podstawa prawna

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT