Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

13.01.2014 godz. 16:26

Zarząd Emitenta informuje, że raporty okresowe przekazywane w 2014 roku, będą publikowane w następujących terminach:

a) Raporty kwartalne:
raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku - 14 lutego 2014 r.
raport kwartalny za I kwartał 2014 roku - 15 maja 2014 r.
raport kwartalny za II kwartał 2014 roku - 14 sierpnia 2014 r.
raport kwartalny za III kwartał 2014 roku - 14 listopada 2014 r. (raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku - 15 lutego 2015 r.)

b) Raporty roczne:
raport roczny (jednostkowy) za 2013 rok - 3 czerwca 2014 r.

c) Raporty miesięczne:
Zarząd zdecydował o niepublikowaniu w całym roku 2014 raportów miesięcznych. W związku z tym wszelkie informacje, które miałyby zostać przekazane w raportach miesięcznych, będą przekazywane w formie raportów bieżących EBI lub ESPI niezwłocznie po ich wystąpieniu.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

Podstawa prawna

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Koscielny - Prezes Zarządu


POWRÓT