Uzyskanie przez Vivid Games S.A. dostępu do EBI

2012-05-25

Zarząd Vivd Games S.A. z siedzibą w bydgoszczy(Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 25 maja 2012 r. na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI od dnia dzisiejszego (28 maja) - wszystkie raporty publikowane będą w języku polskim.

Wprowadzenie akcji serii B następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki VIVID GAMES S.A. w wyniku emisji akcji serii B.

Podstawa prawna

§10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku pt. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst (...)".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT