Zawarcie umowy dotyczącej wydania gry Real Boxing na terenie Azji.

25.03.2015 godz. 08:50

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”; „Spółka”) informuje, że zawarta została umowa z chińskim wydawcą gier – firmą Beijing Autothink Technology. Kontrakt dotyczy wydania gry Real Boxing na terenie Chin, Tajwanu, Hong Kongu i Makao. Podpisana umowa zapewnia Spółce dostęp do największych azjatyckich platform dystrybucyjnych skierowanych do użytkowników systemu Android, m.in: platformy XiaoAo, sklepu internetowego Quinhoo 360 oraz największych chińskich operatorów mobilnych: China Telecom, China Mobile, China Unicom. Wydanie Real Boxing z pomocą lokalnego partnera jest kolejnym krokiem w realizacji strategii na rok 2015 i kolejne lata. W ocenie Zarządu Spółki kontrakt z Beijing Autothink Technology może mieć znaczący wpływ na przychody z dystrybucji gry w kolejnych okresach.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT