Wprowadzenie do sprzedaży gry Real Boxing w kanale KDDI.

19.03.2015 godz. 08:48

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej: „Emitent”; „Spółka”) informuje, że Real Boxing trafi dzisiaj do dystrybucji w platformie KDDI na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a japońską firmą ROA Holdings. Rozpoczęcie sprzedaży Real Boxing w modelu subskrypcyjnym w Japonii jest kolejnym krokiem Emitenta w realizacji strategii na rok 2015 i kolejne lata. W ocenie Zarządu Spółki kontrakt z ROA Holdings może mieć znaczący wpływ na przychody ze sprzedaży licencji Real Boxing w kolejnych okresach.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarząd
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT