Informacja o podpisaniu przez Spółkę umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.4. POIG.

23.05.2014 godz. 14:21

Zarząd Vivid Games S.A. otrzymał wczoraj informację o podpisaniu przez NCBiR umowy o dofinansowanie realizacji projektu pt. "Silnik międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego wspierający fotorealistyczne gry mobilne" w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Wsparcie projektów celowych". Emitent informował o otrzymaniu dofinansowania stanowiącego przedmiot umowy w Raporcie bieżącym nr 6/2014.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT