Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Vivid Games S.A.

04.10.2012 godz. 07:39

Zarząd Vivid Games S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z podjętymi w dniu dzisiejszym (tj. 3 października 2012 roku) uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki został zmieniony dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołany został Pan Karol Jerzy Stefański pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednocześnie do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Marka Borzestowskiego.

W wyniku dokonanych zmian skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

1. Marcin Duszyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2. Paul Bragiel - Członek Rady Nadzorczej
3. Tomasz Muchalski - Członek Rady Nadzorczej
4. Piotr Szczeszek - Członek Rady Nadzorczej
5. Marek Borzestowski - Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT