Raport roczny za rok 2023

24.04.2024

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2023.

Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Gamracy - Prezes Zarządu


POWRÓT