Skonsolidowany raport roczny za rok 2016.

15.03.2017 godz. 08:49

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2016.

Podstawa prawna

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT