Skonsolidowany raport roczny za rok 2019.

30.06.2020

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2019.

Podstawa prawna:
§ 60 ust. 2 Rozporządzenia w spraw ie informacji bieżących i okresowych

Osoby reprezentujące Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu
Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu


POWRÓT