Raport roczny Vivid Games SA za rok obrotowy 2013.

03.06.2014 godz. 17:44

Zarząd Vivid Games S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Raport Roczny za rok obrotowy 2013.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt.2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT