Raport roczny Vivid Games SA za rok obrotowy 2014.

16.03.2015 godz. 08:46

Zarząd Vivid Games S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Raport Roczny za rok obrotowy 2014.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt.2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT