Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2015.

10.03.2016 godz. 09:00

Zarząd Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (,,Emitent'', ,,Spółka'') przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT