Raport Roczny Vivid Games SA za rok obrotowy 2012.

31.05.2013 godz. 10:54

Zarząd Vivid Games SA przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu Raport Roczny za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt.2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT