Jednostkowy raport roczny za rok 2020.

30.04.2021

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok 2020.

Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jarosław Wojczakowski – Prezes Zarządu


POWRÓT