Skonsolidowany raport półroczny za rok 2017.

26.09.2017

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport półroczny za rok 2017.

Podstawa prawna

§ 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT