Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku.

2020-09-30

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport półroczny za rok 2020.

Podstawa prawna

§ 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT